Περίληψη πακέτων

Η περίληψη είναι μια πολύ μικρή περιγραφή του πακέτου, κάτι σαν μεταδεδομένα.

Η περίληψη βρίσκεται στο άνω μέρος του μαθήματος.

Αποφύγετε τον πειρασμό να εισαγάγετε μεγάλο κείμενο εδώ!

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English