Απόκρυψη κουμπιού προεσκόπησης

Εάν ΝΑΙ, το κουμπί προεσκόπησης σε μια SCORM/AICC Package δραστηριότητα αποκρύπτεται.

Eάν ένα Γνωστικό Αντικείμενο είναι ολοκληρωμένο σε μορφή προεπισκόπησης, σημειώνεται με ένα Προβλήθηκεεικονίδιο.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English