Αυτόματη-συνέχεια

Εάν ΝΑΙ, όταν ένα Γνωστικό Αντικείμενο καλέσει την μέθοδο "κλειστή επικοινωνία",το επόμενο διαθέσιμο γνωστικό αντικείμενο ανοίγει.

Εάν ΟΧΙ, οι χρήστες πρέπει να πατήσουν το κουμπί "Συνέχεια".

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English