Χρήση προτύπου

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να επιλέξετε ένα έτοιμο πρότυπο για τη δομή της βάσης δεδομένων, κάτι που σας απαλλάσσει από την ανάγκη να καθορίσετε τη δομή χειροκίνητα.

Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε όσα πρότυπα έχετε προσθέσει στη λίστα έτοιμων προτύπων.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English