Διαθέσιμες ετικέτες

Με την ενεργοποίηση αυτής της επιλογής, τα στοιχειά αντικαθιστούνται από κουμπιά και πεδία όταν οι καταχωρήσεις εμφανίζονται ή τυγχάνουν επεξεργασίας.

Τα πεδία έχουν την εξής μορφή: [[πεδίο]]

Τα κουμπιά έχουν την εξής μορφή: ##κουμπί##

Μόνο τα στοιχειά που είναι στη λίστα διαθέσιμων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πρότυπο.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English