Αποθήκευση ως πρότυπο

Με τη λειτουργία αυτή, η τρέχουσα δομή της βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο Moodle ως πρότυπο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε για τη δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων με την ίδια ακριβώς δομή. Μπορείτε να αφαιρέσετε αυτό ή άλλο πρότυπο οποιαδήποτε στιγμή θέλετε.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English