Απαιτούμενες καταχωρήσεις

Ο αριθμός των καταχωρήσεων που απαιτούνται από κάθε μαθητή να εισάγει. Οι μαθητές θα δουν ένα μήνυμα υπενθύμισηςεάν δεν έχουν εισάγει τον απαοτύμενο αριθμό εγγραφών.

Η διαδικασία δε θα ολοκληρωθεί αν δεν εισαχθούν όλες οι απαιτούμενες καταχωρήσεις.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English