Συμμετέχοντες

Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει το να ορίσουμε ποιος έχει δικαίωμα προσθήκης δεδομένων στη βάση δεδομένων. Δεν επηρεάζει το ποιος μπορεί να δει τα δεδομένα στη βάση δεδομένων.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English