Εισαγωγή από αρχείο zip

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να φορτώσετε περιεχόμενα στη βάση δεδομένων με μία κίνηση. Τα περιεχόμενα θα πρέπει να είναι ήδη διαθέσιμα σαν αρχείο zip που προήλθε από τη χρήση της λειτουργίας "Εξαγωγή σε αρχείο zip".

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English