Αντιστοιχίσεις πεδίων

Για την διατήρηση των δεδομένων σε ένα πεδίο, πρέπει να γίνει αντιστοίχιση στο νέο πεδίο που τα δεδομένα θα εμφανιστούν. Τα πεδία μπορούν να μείνουν κενά. Ένα παλιό πεδίο, το όποιο δεν αντιστοιχεί σε ένα νέο, θα εξαφανιστεί με όλα τα δεδομένα που περιέχει.

Είναι δυνατή μονό η αντιστοίχιση πεδίων του ίδιου τύπου. Χρειάζεται προσοχή, ώστε να μην αντιστοιχίζεται ένα παλιό πεδίο σε παραπάνω από ένα νέο πεδίο.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English