Εξαγωγή σε αρχείο zip

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να εξάγετε τη αυτή τη βάσης δεδομένων σε ένα αρχείο, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να μεταφερθεί και να εισαχθεί σε άλλη βάση δεδομένων με τη λειτουργία "Εισαγωγή από αρχείο zip".

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English