Σχόλια

Μπορείτε να επιτρέψετε στους μαθητές να κάνουν σχόλια σε κάθε καταχώρηση της βάσης δεδομένων ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English