Διαθέσιμες επιλογές

Εδώ καθορίζετε τις επιλογές ανάμεσα από τις οποίες πρέπει να επιλέξουν οι μαθητές.

Μπορείτε να συμπληρώσετε οποιοδήποτε αριθμό από αυτές. δεν υπάρχει πρόβλημα να αφήσετε μερικές επιλογές κενές εάν δεν τις χρειάζεστε όλες.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English