Οδηγίες χρήσης του Moodle
(ΠΟΜ101)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες


Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για την εγγραφή σας στην πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle και οδηγίες χρήσης του Moodle κάνοντας απλή είσοδο σαν επισκέπτες. Κάντε κλικ πάνω στον τίτλο.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες