Επιμόρφωση για την προώθηση της συνεργασίας σχολείων
(ΠΟΜ2014_3)

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής


CollaborationΕπιμόρφωση εκπαιδευτικών για την εξοικείωση τους με την ιδέα της συνεργασίας σχολικών μονάδων και παροχή γνώσεων για την αξιοποίηση χρήσιμων εργαλείων διαδικτύου για την διευκόλυνση υλοποίησης συνεργασιών.

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής