Αλληλεπίδραση στο χώρο της Ενσυναίσθησης
(ΠΟΜ2014_1)

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Empathy
Χώρος συζήτησης - επικοινωνίας και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και γονέων & κηδεμόνων των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς/ κηδεμόνες μαθητών των σχολικών μονάδων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Δράμας που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο χώρο Αλληλεπίδρασης μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στо σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/1fG-QIDLGffV6jNza6k4fCU84kiRQlJO4AX90MkfCzGg/viewform, ώστε να λάβουν το απαραίτητο κλειδί εισόδου.

Διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, το Δήμο Δράμας και τον Επιστημονικό-Πολιτιστικό Σύλλογο: εκπ@ιδευτικός κύκλος.

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής