Α. Β. Μουμτζάκης
(ΠΟΜ101011)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Σελίδες αφιερωμένες στον Α.Β. Μουμτζάκη.

Μία προσπάθεια του Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Δράμας να αναδειχτεί και να φωτιστεί πολύπλευρα το έργο και η δράση του Α.Β. Μουμτζάκη που έχει σκοπό να βοηθήσει τη διδασκαλία στη Β/θμια Εκπαίδευση. Παράλληλα αποδεικνύει ότι ο Α.Β. Μουμτζάκης είναι μέρος της εκπαιδευτικής ιστορίας και δίνει στην εκπαιδευτική και στην επιστημονική κοινότητα υλικό για να ασχοληθεί περισσότερο με τη δράση και το έργο του.
Συντακτικό Α.Β. Μουμτζάκη

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες