ΔΙΑ ΒΙΟΥ... ΕΚπαίδευση Ενηλίκων
(24680)

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής


You are never too old to learn!
Το "ΔΙΑ ΒΙΟΥ" είναι ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης με αντικείμενο το σχεδιασμό, τη διοίκηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.
Σχολ. έτος 2011-2012

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής