• 2067Η ετήσια επιμόρφωση "Μαθαίνω βιωματικά" εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του βιωματικού project: «Μαθαίνω βιωματικά, συνεργάζομαι και χτίζω το σχολείο του μέλλοντος», που διοργανώνει η ΔΔΕ Δράμας κατά τη διάρκεια του Σχολικού έτους 2015-2016.

  Βασικοί σταθμοί υλοποίησης της επιμόρφωσης είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης που συμμετέχουν στη διαδικασία και η επιμόρφωση τους στη βάση των πραγματικών τους επιμορφωτικών αναγκών όπως αυτές έχουν προκύψει μέσα από την έρευνα. Η επιμόρφωση υλοποιείται με τεχνικές βιωματικής μάθησης καθώς και με μεθόδους σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

 • Ο χώρος αυτός έχει ως σκοπό την υποστήριξη του καθημερινού διοικητικού έργου των Διευθυντριών και Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Δράμας.
  e-management
 • Empathy
  Χώρος συζήτησης - επικοινωνίας και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και γονέων & κηδεμόνων των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς/ κηδεμόνες μαθητών των σχολικών μονάδων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Δράμας που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο χώρο Αλληλεπίδρασης μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στо σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/1fG-QIDLGffV6jNza6k4fCU84kiRQlJO4AX90MkfCzGg/viewform, ώστε να λάβουν το απαραίτητο κλειδί εισόδου.

  Διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, το Δήμο Δράμας και τον Επιστημονικό-Πολιτιστικό Σύλλογο: εκπ@ιδευτικός κύκλος.